Látnivalók


Bolza-kastély és a Millenniumi Emlékszobor

Bolza-kastélyBolza Pál mostani bámulatos szépségű empire kastélyának elődje 1810-20 között épült a Körös-parton, annak hídja közelében. Ezt az épületet a XIX. század közepén átépítették, valamint klasszicista, romantikus, valamint eklektikus stílusú részletekkel látták el. Kibővítették néhány további lakó- és fogadószobával, valamint házi kápolnával. A kastély keleti és nyugati főbejárata előtt, a két oszlopcsarnok, a négyoszlopos kapuzat timpanonján a régi Bolza-Batthyány-címer látható. A Holt-Köröshöz vezető fehér márványlépcső pihenőjén található a híres római capitoliumi farkas szoboregyüttes pontos mása, amely az anyafarkast ábrázolja a mondabeli Romulusszal és Rémusszal. A gróf a szoborral a család olasz eredetére kívánt emlékeztetni. Az épület belső kialakítása változatlan maradt, ma is felfedezhetjük benne az egykori grófi pompát. Az udvar felőli ellipszis alakú teremben egy csodaszép márványkandalló áll, a falakat az eredeti empire lambéria borítja. A Tessedik Sámuel Főiskola Rektori Hivatalaként szolgáló kastélyhoz hangulatos kis park, valamint egy kisebb arborétum is tartozik. Az államalapítás 1000 éves évfordulóján adták át a Körös medréből kiemelkedő Ezredéves Emlék című emlékművet, Mihály Gábor Munkácsy díjas szobrászművész alkotását. A millenniumi emlékszobor, azt a legendabeli jelenetet örökíti meg, amikor Mihály és Gábriel arkangyalok átadják a koronát az országnak.

Mittrovszky-kastély és az I. világháborús emlékmű

Mittrovszky-kastélyMittrovszky Wladimir gróf egykori kastélya 1835 körül, klasszicista stílusban épült. A kastélyt a városi elöljáróság 1854-ben megvásárolta. Ettől kezdve a földszintes, portikuszos, szobordíszek nélküli timpanonos épület községházaként szolgált egészen 1972-ig. Az épület előtt 1927-ben állították fel Székely Károly szobrászművész alkotását, az I. világháborús emlékművet. A szépen kidolgozott kiterjesztett szárnyú turul madár egy kardot tart a karmaiban. Az obeliszken 1 154 név szerepel: az I. világháború szarvasi áldozatainak nevei. A hajdani községháza épületét, homlokzatát a klasszicista stílusra jellemző kiszögellések jellemzik, fölöttük szobordíszek nélküli timpanon látható.

Szarvasi Árpád Szálló

Szarvasi Árpád SzállóAz Árpád Szálló a városközpont egyik meghatározó épülete, 1895-1896 között szecessziósstílusban a millenniumi ünnepségek alkalmából építették. A patinás Árpád Szálló több építészeti stílus elemeit egyesíti magában, ezért talán nem túlzás azt állítani, hogy Békés megye egyik legszebb szállóépülete. A szálló nevét a honfoglaló magyarság vezéréről, Árpádról kapta. A szálló díszes épületét a cifra oromzat, csodálatos szépségű erkélyek sora és egy az épület sarkán lévő kis méretű, de annál szebb tornyocska ékesíti. A szállóban található egy impozáns méretű tágas díszterem, melyet a gazdag stukkódíszei és velencei tükrei kiválóan alkalmassá teszik különleges bálak, valamint egyedi hangversenyek megrendezésére is. Jelenleg sajnos hotelként nem működik (megfelelő befektetőre vár), azonban a szálló díszterme rendezvényekre, konferenciákra igénybe vehető. (Cím: Szabadság út 32., vagyonkezelő: ÁFÉSZ: 66/312-524)

Evangélikus Ótemplom

Evangélikus ÓtemplomAz 1722-ben újratelepített város legrégebbi, országosan is védett műemléke, Tessedik Sámuel egykori temploma, a helyiek által csak Ótemplomnak nevezett evangélikus templom. Építését a város híres szülöttje Tessedik Sámuel lelkész kezdeményezte és szervezte rendkívül jó gyakorlati érzékkel. A hatalmas méretű templom 1786-88 között hihetetlen gyorsasággal épült fel Kimnach Lajos pozsonyi építész tervei szerint. Tessedik Sámuelnek egy domborművel díszített emléktábla állít emléket a torony külsőfalán.

Evangélikus Újtemplom

Evangélikus ÚjtemplomA város keleti csücskében található a millenniumi időkben eklektikus stílusban felépült evangélikusÚjtemplom, melyet Francsek Imre építész tervei alapján Popják György helyi kőművesmester épített. A templom belsejébe belépve meglepheti a látogatót a díszítés gazdagsága, ami meglehetősen ritka a protestáns templomokban.